องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สาสน์จากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 
ด้านทั่วไป
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านคุ้มครองสิทธิในหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ด้านยุติธรรมชุมชนตำบลสระตะเคียน
ด้านเรื่องราวร้องทุกข์จากศูนย์ดำรงธรรม
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีหน้าชำระภาษีต่างๆ ในเขต อบต.สระตะเคียน ประจำปี 261 มาชำระภาษีต่าง ณ...
      
 
  ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีหน้าชำระภาษีต่างๆ...
  การอบรมให้ความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืช
  โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้เชื้อราในการป้องกันและ...
  บัดนี้ ล่วงเลยกำหนดการรับชำระภาษีต่างๆแล้วน่ะครับ ...
  ประชาสัมพันธ์กำลังจะครบกำหนดการรับชำระภาษีบำรุงท้อ...
  โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25...
  ประชาสัมพันธ์กำลังจะครบกำหนดการรับชำระภาษีป้ายแล้ว...
  โครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ ...
  ประชาสัมพันธ์กำลังจะครบกำหนดการรับชำระภาษีโรเรือนแ...
  โครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน ประจำปีงบประมา...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
+ดีมาก
+ดี
+พอใช้
+ปานกลาง
+แก้ไขปรับปรุง
 
 
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร อบต.สระตะเคียน
วิดีทัศน์ แนะนำ อบต.สระตะเคียน
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ