องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
รายงานการคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]12
2 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 7 ก.ค. 2563 ]10
3 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]11
4 รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]28
5 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]37
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (งวดเดือนมกราคม 2563-มีนาคม2563) [ 3 เม.ย. 2563 ]38
7 รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 9 มี.ค. 2563 ]38
8 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]68
9 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]72
10 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]78
 
หน้า 1|2|3|4|5|6