องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.พ. 2564 ]9
2 แบบประเมินแบบใหม่ ปี 63 ประเภทวิชาการ/ประเภททั่วไป [ 25 ก.พ. 2564 ]5
3 แบบประเมินแบบใหม่ ปี 63 ประเภทบริหารท้องถิ่น/อำนวยการท้องถิ่น [ 25 ก.พ. 2564 ]3
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป [ 22 ก.พ. 2564 ]12
5 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]21
6 ประชาสัมพันธ์แนวทางการขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 4 พ.ย. 2563 ]37
7 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 2 ต.ค. 2563 ]35
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 ส.ค. 2563 ]13
9 ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศให้ไปรับเอกสารแบบฟอร์มที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแล้วนำมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ภายในเดือนสิงสางคม พ.ศ.2563 นี้ [ 7 ส.ค. 2563 ]55
10 กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2) [ 5 ส.ค. 2563 ]24
 
หน้า 1|2|3|4