องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง ปิดการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 27 พ.ค. 2563 ]10
2 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]11
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่องการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 21 เม.ย. 2563 ]19
4 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่อง กำหนดระยะเวลาการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ท้องที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา [ 21 เม.ย. 2563 ]12
5 รายงานผลการประชุมคณะผู้บริหาร อปท.ครั้งที่ 2/2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]25
6 แผนการตรวจสอบภายใน [ 26 ก.พ. 2563 ]20
7 ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]21
8 รายงานผลการประชุมสภาองค์การบีิหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 19 ก.พ. 2563 ]22
9 ประกาศ เรื่อง ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 3 ก.พ. 2563 ]9
10 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12