องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา อบต.สระตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) [ 3 พ.ค. 2564 ]23
2 กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) [ 6 เม.ย. 2564 ]21
3 รายงานข้อมูลสถิติให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน (ประจำเดือน มีนาคม 2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]22
4 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564) [ 4 มี.ค. 2564 ]22
5 รายงานข้อมูลสถิติให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563) [ 4 ธ.ค. 2563 ]21
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]21
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]21
8 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 10 มิ.ย. 2559 ]22
9 ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 31 พ.ค. 2559 ]22
10 แผนอัตรากำลังสามปี [ 18 เม.ย. 2559 ]22