องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]11
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.พ. 2562 ]177
13 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]163
14 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.สระตะเคียน [ 10 ต.ค. 2561 ]192
15 1. ข้อมูลพื้นที่ อบต.สระตะเคียน [ 11 ก.ย. 2561 ]218
16 ประกาศองค์การบริหรส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รอบเดือนเมษายน 2561 [ 19 เม.ย. 2561 ]114
17 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน [ 31 ต.ค. 2560 ]255
18 ประกาศ เรื่อง ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน [ 30 ต.ค. 2560 ]172
19 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนผังการร้องเรียน ร้องทุกข์) [ 1 ก.ย. 2560 ]211
20 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืช [ 20 ส.ค. 2560 ]254
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8