องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 25 ม.ค. 2560 ]274
32 ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 19 ม.ค. 2560 ]305
33 ตารางปฏิบัติงานตามโครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 19 ม.ค. 2560 ]244
34 รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 12 ม.ค. 2560 ]257
35 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 11 ม.ค. 2560 ]274
36 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 11 ม.ค. 2560 ]301
37 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.LPA [ 30 ธ.ค. 2559 ]229
38 ผลสำรวจความพิึงพอใจของประชาชน [ 30 ธ.ค. 2559 ]236
39 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 22 ธ.ค. 2559 ]256
40 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 22 ธ.ค. 2559 ]254
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8