องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 13 ธ.ค. 2559 ]296
42 อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 [ 29 พ.ย. 2559 ]265
43 ประกาศเรื่อง การเพิกถอนรายชื่อคนพิการ [ 18 พ.ย. 2559 ]279
44 จดหมายข่าวเดือน ตุลาคม 2559 [ 10 พ.ย. 2559 ]234
45 ูการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 พ.ย. 2559 ]287
46 การรับขึ้นทะเบียนคนพิการ [ 1 พ.ย. 2559 ]284
47 หนังสือรับรองการควบคุมภายใน แบบ ปอ.1 รายงาน ปอ.2 และรายงานปอ.3 [ 1 พ.ย. 2559 ]302
48 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปอ.1 รายงาน ปอ.2 รายงาน ปอ.3 [ 1 พ.ย. 2559 ]286
49 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ต้น - กลาง [ 1 พ.ย. 2559 ]280
50 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน [ 19 ต.ค. 2559 ]252
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8