องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]1
2 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.สระตะเคียน ประจำปีงบประมณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]0
3 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]0
4 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]0
5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]0
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคลลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ส.ค. 2565 ]50
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงนจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]95
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]48
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]73
10 กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]39
11 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]31
12 รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]29
13 กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]24
14 ประกาศขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกร้างประจำปี 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]35
15 รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 15 มิ.ย. 2565 ]50
16 ประกาศวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการเอง) [ 1 มิ.ย. 2565 ]46
17 นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ปลอดบุหรี่ [ 30 พ.ค. 2565 ]48
18 มาช่วยกันลดการเผาในที่โล่งกันเถอะ [ 22 เม.ย. 2565 ]69
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 21 เม.ย. 2565 ]81
20 คำสั่งมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 29 มี.ค. 2565 ]57
 
หน้า 1|2|3|4